Informacje

piątek, 25 styczeń 2013 15:19

Bóg Eliasza

Napisał

   Bóg Eliasza

 

W czasach króla Achaba naród wybrany, Izrael, kulał na dwie strony- służył Panu, ale także bogom pogańskim- Baalowi i Asztarcie, co skutkowało między innymi suszą, która nawiedziła ziemię izraelską przez okres trzech i pół roku. Taki stan nie mógł trwać wiecznie. Prorok Pana- Eliasz wezwał Izraelitów do wyboru: „Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!”.  Ale lud nie odrzekł mu ani słowa- w głębi swych serc Izraelici wiedzieli, że źle czynią ‘zapalając Panu Bogu świecę a diabłu ogarek’, lecz brakowało im determinacji do stanowczej decyzji.

 Wezwanie i działania Eliasza pomogły im dokonać wyboru. Eliasz doprowadził do publicznej konfrontacji pomiędzy czterystu pięćdziesięcioma prorokami Baala, a sobą- sługą Boga Jahwe. Z inicjatywy Eliasza fałszywi prorocy przygotowali ofiarę , która miała być strawiona ogniem z góry przez Baala. To się jednak nie stało- prorocy Baala, pomimo wysiłków nie byli w stanie sprowadzić ognia na ołtarz.

Wieczorem owego dnia Eliasz rzekł do całego ludu: Przystąpcie do mnie, a następnie naprawił zburzony ołtarz Pana  i wzniósł modlitwę: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko.

A więc to Bóg był inicjatorem owych wydarzeń! To on chciał nawrócenia Izraela i przymusił lud do podjęcia konkretnej decyzji: Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeżeli Baal, idźcie za nim!

I Izrael wybrał: kiedy spadł ogień od Pana, cały lud padł na twarz mówiąc: Pan jest Bogiem! Pan jest Bogiem! Ludzie ci podjęli właściwą decyzję- poszli za Bogiem i w swej determinacji usunęli fałszywych proroków! W odpowiedzi  klęska tragicznej suszy została zakończona.

 

I my potrzebujemy w życiu  konkretnych wyborów i postanowień. Może  musisz odbudować zaniedbany ołtarz społeczności z Panem? Może kulejesz duchowo i przyszedł dla ciebie czas na podjęcie zasadniczej decyzji: czy chcesz całym sercem iść za Bogiem? Nasz Pan nie akceptuje serca podzielonego. Jak długo można ‘siedzieć na płocie’ ( to wyrażenie na opisanie stanu ludzi żyjących na granicy, którzy nie podjęli jeszcze decyzji co wybiorą )?

Czy pójdziesz za Panem wyznając, że tylko on jest Bogiem?

 

Jan Chrzciciel, który uzyskał tak dobre świadectwo od Chrystusa ( „Nie powstał z tych,  którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela”- Mat.11;11), wystąpił w duchu i mocy Eliaszowej ( Łukasz 1;17). Bóg Eliasza działa aż dotąd ( Jan 5;17) i wzywa ludzi także i naszego pokolenia, i naszego narodu, aby zerwali z pogaństwem i służyli Jemu.

 

Życie nasze polega na nieustannych wyborach- tych strategicznych, ale i tych drobnych, codziennych. Zawsze musimy pamiętać, że od tych wyborów zależy kierunek, w którym aktualnie podążamy. Naród Izraelski dobrze wyruszył z Egiptu, ale potem nieraz ‘zmieniał kierunek’ i ... nie doszedł tam gdzie miał- do Ziemi Obiecanej ( dopiero pokolenie ich dzieci doszło). A przecież Pan nieustannie przemawiał do nich. Oni go jednak nie słuchali.

 

Elizeusz zapytał: Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? ( 2 Król. 2;14) Pan, Bóg Eliasza tam był i odpowiedział. On jest gotów i dzisiaj działać.

Czy wierzysz w tego samego Boga, którego wyznawał prorok Eliasz?

 

sobota, 25 sierpień 2012 07:16

Rozpocznij dzień Psalmem

Napisał

Rozpocznij dzień Psalmem!

 

   Otrzymaliśmy od Boga wspaniały dar- Jego Słowo. Zachęcam, aby z daru tego korzystać i  rozpoczynać każdy dzień przeczytaniem jakiegoś psalmu.

 

 Dla przykładu pragnę podzielić się kilkoma myślami z  Psalmu 147;

 

Psalm ten mówi jak potężny jest Bóg- On wyznacza liczbę gwiazd i nadaje im imiona. Przygotowuje deszcz dla ziemi. Dzięki Niemu mamy urodzaj. „Sprawia, że rośnie trawa”. Daje zwierzętom pokarm. Posyła swoje rozkazy na ziemię. Zapewnia pokój granicom.

 

Bóg działa. Pan uzdrawia tych, których serca są złamane. On zawiązuje ich rany. Ale też poniża bezbożnych. Ma  upodobanie w tych, którzy się Go boją, w tych którzy ufają jego łasce.

 

Psalm zachęca do chwalenia Pana. Można to czynić poprzez pieśń: „Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu” . Czy śpiewamy w naszych domach pieśni dla Pana? Czy sercem angażujemy się w śpiew podczas nabożeństw? Dobrze jest śpiewać Panu. Alleluja!

 

 

 

 

 

872765
All
872765