Informacje

czwartek, 09 sierpień 2012 12:31

Powierzono nam Ewangelię

Napisane przez 

 

Powierzono nam Ewangelię

 

 

 

Słowo Ewangelia ( z języka greckiego) znaczy ‘dobra nowina’ bądź ‘radosna nowina’.

 

Ewangelia została powierzona nam- ludziom biblijnie wierzącym – przez samego Boga.: A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego”( Gal.1;11).

 

 

 

Ewangelia jest takcenna, iż apostoł Paweł kiedy przyjął Ewangelię o Jezusie Chrystusie, uznał wszystko inne za mało ważne (Fil. 3;7 i dalej).

 

 

 

Ewangelia jest takprzemawiająca, że apostoł Paweł, kiedy ją usłyszał, ani przez chwilę nie radził się ludzi, co ma z tym począć: „Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją,

 

żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi (Gal.1;15-16).

 

 

 

Sam Chrystus zwiastował Ewangelię: Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia” (Mat.11;5).

 

 

 

Zamiarem naszego Pana jest, abyEwangeliabyła zwiastowana wszelkiemu stworzeniu:„ I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”

 

( Marek.16;15).

 

Ewangelia ma być zwiastowana pomiędzy poganami ( Ga.1;16)

 

 

 

Przyjdzie czas, kiedy wola naszego Pana zostanie spełniona: „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec ( Mat.24;14)

 

 

 

ludzie, którzy nie przyjmują Ewangelii: „A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną ( II Kor.4;3)

 

 

 

Ewangelia powinna być zwiastowana w odpowiedni sposób:

 

Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was: ( I Tes.1;5)

 

oraz:

 

Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca” ( I Tes.2;4).

 

 

 

Czy Ewangelia jest dla Ciebie rzeczą cenną? Czy jesteś świadom, że powierzył Ci ją sam Bóg, aby przez Ciebie skutecznie docierała do innych?

 

 

 

 

 

Jacek Duda

 

Najnowsze od Super User

851028
All
851028